Kalender

Hari (Dina)

Hari Lima (Pancawara, Dina Pasaran)

Pon, Wage, Kliwon, Legi, Pahing

Hari Enam (Sadwara, Dina Paringkelan)

Tungle, Aryang, Wurukung, Paningren, Uwas, Mawulu

Hari Tujuh (Saptawara, Dina Biasa)

Ngahad, Senèn, Selasa, Rebo, Kamis, Jumuwah, Setu

Bulan (Sasi/Wulan)

 1. Sura (30 dina),
 2. Sapar (29 dina),
 3. Mulud (30 dina),
 4. Bakdamulud (29 dina),
 5. Jumadilawal (30 dina),
 6. Jumadilakir (29 dina),
 7. Rejeb (30 dina),
 8. Ruwah (29 dina),
 9. Pasa (30 dina),
 10. Sawal (29 dina),
 11. Dulkangidah/Sela (30 dina),
 12. Besar (29/30 dina).

Wuku

1 wuku = 7 dina Jumlah wuku = 30 wuku = 210 hari, merupakan perkalian hari (5x6x7)

 1. Sinta (mulai: Ngahad Pahing )

Tahun

 1. Alip (wastu=354 dina)
 2. Éhé (wuntu=355 dina)
 3. Jimawal (wastu)
 4. Jé (kuna: wastu, anyar: wuntu)
 5. Dal (kuna: wuntu, anyar: wastu)
 6. Bé (wastu)
 7. Wawu (wastu)
 8. Jimakir (wuntu, kecuali di akhir kurup)

Windu